Lô I-10-7, Đường D7, Khu Công Nghệ Cao, phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Lô I-10-7, Đường D7, Khu Công Nghệ Cao, phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
(+84) 28 7301 3688
(+84) 28 7301 3688
Info@wembleymed.com.vn
Info@wembleymed.com.vn
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không Không Hóa Chất VATRACY
VATRACY
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không Không Hóa Chất VATRACY
Giá lẻ:
-
Giá sỉ:
-
Xem chi tiết
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không EDTA VATRACY
VATRACY
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không EDTA VATRACY
Giá lẻ:
-
Giá sỉ:
-
Xem chi tiết
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không SERUM VATRACY
VATRACY
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không SERUM VATRACY
Giá lẻ:
-
Giá sỉ:
-
Xem chi tiết
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không HEPARIN VATRACY
VATRACY
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không HEPARIN VATRACY
Giá lẻ:
-
Giá sỉ:
-
Xem chi tiết
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không GLUCOSE VATRACY
VATRACY
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không GLUCOSE VATRACY
Giá lẻ:
-
Giá sỉ:
-
Xem chi tiết
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không CITRATE VATRACY
VATRACY
Ống Nghiệm Lấy Máu Chân Không CITRATE VATRACY
Giá lẻ:
-
Giá sỉ:
-
Xem chi tiết